Kerst, vier je samen!

Dit is de actie van Rien Heijboer
van totaal € 150 (100%)

Ook vanuit korps Goes zijn er dit jaar weer veel kerstactiviteiten. Vele kerstpakketten vinden hun weg naar mensen met een zeer minimaal leefgeld. Attenties voor ouderen en zieken. Kerstfeestvieringen voor ouderen en gehandicapten en in het psychiatrisch ziekenhuis. Voor de kerstbrunch op eerste kerstdag al meer dan 80 aanmeldingen. Maar niet alleen met kerst willen we er zijn voor de ander, ook in 2017. Met noodhulp, voedselpakketten en kleding en meubels, schuldhulpbegeleiding, crisisopvang en pastorale hulp. Via ons steunfonds bieden we mensen en gezinnen in een moeilijke situatie een steuntje in de rug of maken een nieuwe start mogelijk. Helpt u mee helpen? Bij voorbaat dank!

Bekijk alle donateurs
16-12-2016 | 13:31 Bescheiden bijdrage voor fantastisch werk!
16-12-2016 | 13:25 Omdat het een goed en zinvol doel is.
16-12-2016 | 00:16 Samen de schouders eronder, dan moet het lukken